PL
EN

O Kongresie

aktualizacja z dnia 23.06.2016

Działając w imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej „Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa – największą wartością”, który odbędzie się w dniach 23-24 września 2016 r. w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Tematem przewodnim Kongresu będzie ochrona zdrowia zawodników w czasie treningu i zawodów, mająca na celu obniżenie ryzyka utraty zdrowia, jak również podejmowanie działań zwiększających aktywność fizyczną społeczeństwa. Zaprezentowane zostaną nowoczesne technologie stosowane
w realizacji głównego tematu Kongresu.

Kongres adresowany jest do lekarzy medycyny sportowej, lekarzy innych specjalności, fizjoterapeutów, fizjologów wysiłku fizycznego, specjalistów odnowy biologicznej, trenerów, przedstawicieli federacji, związków i klubów sportowych, pracowników administracji samorządowej. Zapraszamy również sportowców, pracowników wyższych uczelni, ośrodków naukowo-badawczych, ośrodków przygotowań olimpijskich, producentów ubioru, sprzętu i urządzeń sportowych, a także przedstawicieli firm farmaceutycznych i ubezpieczeniowych. Obrady naukowe, pokazy i warsztaty będą odbywały się w salach nowoczesnego obiektu Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie towarzyskie, które odbędzie się w dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych - klubie Wytwórnia, w dniu 23 września.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prorektor prof. dr hab. med. Anna Jegier
Kierownik Zakładu Medycyny Sportowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prorektor prof. dr hab. med. Dariusz Nowak
Kierownik Międzywydziałowej Katedry Fizjologii Doświadczalnej
i Klinicznej oraz Zakładu Fizjologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Program

23 WRZEŚNIA 2016, PIĄTEK

8.30 Otwarcie Kongresu, AULA 1000

9.00 - 10.30 Sesja Jubileuszowa z okazji 40-lecia Pracowni/Zakładu Medycyny Sportowej Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Aktywność fizyczna - zalecenia dla zdrowia
dr med. H. Kuński, prof. W. Drygas, prof. A. Jegier, prof. T. Kostka

10.30 - 11.00 PRZERWA

AULA 1000

11.00 - 12.00 Wysiłki ekstremalne w sporcie - granice możliwości organizmu człowieka - prof. W. Drygas, dr med. A. Bugajski

12.00 - 12.30 PRZERWA

12.30 - 14.00 Wybrane problemy kardiologiczne w medycynie sportowej
prof. A. Jegier, prof. I. Cygankiewicz, prof. J. Drożdż, prof. J. Kasprzak,
prof. M. Lelonek, prof. A. Lubiński, prof. M. Zielińska

14.00 - 14.30 LUNCH

14.30 - 16.00 Aktualne zagadnienia związane z dopingiem w sporcie
prof. J. Smorawiński, dr med.  K. Szmigielska

16.00 - 16.30 PRZERWA

16.30 - 17.30 WARSZTAT
Pomiar wydolności fizycznej człowieka

SALA 1.27

11.00 - 12.00 Sport i zdrowie psychiczne
prof. A. Dietrich-Muszalska, dr hab. A. Wysokiński

12.00 - 12.30 PRZERWA

12.30 - 14.00 Wspomaganie zdolności wysiłkowych w sporcie
prof. A. Ziemba, dr hab. E. Bruchajzer

14.00 - 14.30 LUNCH

14.30 - 15.30 Antropometria trójwymiarowa - aktualne możliwości diagnostyczne w sporcie
prof. E Brzeziańska-Lasota

15.30 - 16.00 PRZERWA

16.00 - 17.30 SESJA PLAKATOWA

Spotkanie towarzyskie w klubie Wytwórnia - dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych

24 WRZEŚNIA 2016, SOBOTA

AULA 1000

9.00 - 10.00 Diagnostyka obrazowa w medycynie sportowej
prof. A. Majos, prof. L. Stefańczyk

10.00 - 10.30 PRZERWA

10.30 - 12.00 Patologie układu ruchu związane z uprawianiem sportu - epidemiologia, obrazowanie, leczenie i rehabilitacja; Staw barkowy i staw biodrowy
prof. J. Widuchowski, prof. T. Trzaska, prof. M. Domżalski

12.00 - 12.30 PRZERWA

12.30 - 14.00 Patologie układu ruchu związane z uprawianiem sportu - epidemiologia, obrazowanie, leczenie i rehabilitacja; Staw kolanowy, stopa
i staw skokowy
prof. J. Widuchowski, prof. T. Trzaska, prof. M. Domżalski

14.00 - 14.30 LUNCH

14.30 - 15.30 Nowoczesna diagnostyka zdolności wysiłkowych organizmu człowieka
prof. K. Klukowski, dr R.Pietruszyński

15.30 - 15.45 PRZERWA

15.45 - 16.45 WARSZTAT
Badanie ergospirometryczne w medycynie sportowej

SALA 1.27

9.00 - 10.00 Analiza ruchu - zastosowanie w treningu sportowym
i medycynie sportowej
dr G. Padula, prof. A. Czamara, prof. M. Domżalski

10.00 - 10.30 PRZERWA

10.30 - 12.00 Wakcynologia w medycynie sportowej
dr J. Krzywański, dr hab. med. Aneta Nitsch-Osuch

12.00 - 12.30 PRZERWA

12.30 - 14.00 Nowoczesna diagnostyka i terapia biomolekularna
w medycynie sportowej
prof. E. Brzeziańska-Lasota, prof. A. Zembroń-Łacny

14.00 - 14.30 LUNCH

14.30 - 15.30 Patologie układu ruchu związane z uprawianiem sportu
prof. J. Widuchowski, prof. M. Sibiński

15.30-15.45 PRZERWA

15.45 - 16.45 Rehabilitacja sportowa - aktualne metody postępowania
prof. J. Kujawa, prof. A. Czamara

Rejestracja

Imię i nazwisko *

Tytuł naukowy/zawodowy *

Instytucja *

Adres do korespondencji *

Telefon/fax *

Twój e-mail *

Forma udziału *

Spotkanie towarzyskie

Spotkanie towarzyskie - Osoba towarzysząca

Czy chce Pan/Pani załączyć streszczenie?

Streszczenia należy załączyć w języku polskim i angielskim w dokumencie tekstowym;
preferowana czcionka: Times New Roman, 12;
ilość słów: do 250.
Streszczenia przyjmowane będą do 17 lipca 2016 r.

Załącz streszczenie

Czy potrzebujecie Państwo fakturę *
Faktura wystawiana po otrzymaniu wpłaty za udział w konferencji

Nazwa

Adres

Miasto

Kod pocztowy

NIP

 Proszę o wystawienie faktury proforma

Wyrażam chęć uczestniczenia w Kongresie oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów Kongresu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz.U nr 133 poz.883) tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych na potrzeby organizacji Kongresu bez udostępniania ich podmiotom zewnętrznym.
 Tak (wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym wysłania zgłoszenia)

Jestem zainteresowany otrzymywaniem od Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących innych organizowanych wydarzeń i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)."
 Tak

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres mailowy (zgodnie z Ustawą o VAT art. 2 pkt 31 i 32, art. 106m, art. 106n ust. 1 - Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)
 Tak

Termin nadsyłania streszczeń prac do sesji plakatowej został przedłużony do 17 lipca 2016.
Prosimy o przesyłanie tekstów w języku polskim i angielskim w dokumencie tekstowym (preferowana czcionka: Times New Roman, 12; ilość słów: do 250).

Najlepiej ocenione streszczenia prac oryginalnych uzyskają rekomendację przyjęcia do publikacji pełnej wersji pracy w czasopiśmie Biology of Sport-Impact Factor 1,135 lub w czasopismach: Medycyna Sportowa - 12 pkt. MniSW, Ortopedia i Traumatologia-15 pkt. MNiSW lub Acta Neuropsychologica-12 pkt MNiSW. Rekomendacji przyjęcia pracy do publikacji w czasopiśmie Biology of Sport towarzyszy zwolnienie zespołu autorów z opłaty publikacyjnej.

Termin I do 15.05.2016 r.
Członkowie PTMS - 250 zł
Uczestnicy - 300 zł
Studenci/Doktoranci - 120 zł

Termin II od 16.05. do 01.09.
Członkowie PTMS - 300 zł
Uczestnicy - 350 zł
Studenci/Doktoranci - 120 zł

Termin III od 02.09.2016 r.
Członkowie PTMS - 350 zł
Uczestnicy - 400 zł
Studenci/Doktoranci - 120 zł

Opłaty dodatkowe:
Spotkanie towarzyskie - 140 zł
Osoba towarzysząca - 140 zł

Spotkanie towarzyskie odbędzie się w klubie Wytwórnia - dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych w dniu 23 września

Opłata rejestracyjna obejmuje: udział we wszystkich sesjach, materiały kongresowe, przerwy kawowe, lunche w pierwszym i drugim dniu kongresu.

Zarejestrowani uczestnicy Kongresu otrzymają potwierdzenie udziału, które będzie honorowane do przedłużenia ważności Certyfikatu PTMS uprawniającego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed kongresem w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.

Opłaty za Kongres prosimy dokonywać w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji na poniższe dane:

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl. gen. J. Hallera 1
90–647 Łódź
ING Bank Śląski S.A. 55 1050 1461 1000 0023 5850 4757,
z dopiskiem imię, nazwisko/medsport Łódź

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
- rezygnacja zgłoszona do 30 czerwca 2016 — zwrot pełnej opłaty rejestracyjnej;
- rezygnacja zgłoszona od 1 lipca do 45 dni przed terminem Kongresu — koszty manipulacyjne wynoszą 25%;
- rezygnacja zgłoszona od 44 do 15 dni przed terminem Kongresu — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
- rezygnacja zgłoszona 14 dni przed terminem Kongresu — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
Pisemną rezygnację z uczestnictwa należy zgłaszać na adres organizatora lub drogą mailową. Zwrot zostanie wypłacony po terminie wydarzenia.

Wspierają nas

Patronat honorowy

mz
msit
FIMS

Patronat honorowy

wojewoda-1
marszalek
Zdanowska-nowe

Patronat medialny

SMiF
MEDtube
Tvp-lodz-2013
BOS
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem Kongresu proszę o kontakt:
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Maria Cyzman | tel: 508403197 | email: maria.cyzman@fumed.pl

LOKALIZACJA KONGRESU:

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Aula 1000
ul. Pomorska 251, Łódź

SONY DSC

 

Kontakt

Zgłoszenia uczestników, płatności

Anna Rykiert
+48 785 911 624
anna.rykiert@fumed.pl

Sponsorzy, Wystawcy, Partnerzy

Maria Cyzman
+48 508 403 197
maria.cyzman@fumed.pl

Marketing

Joanna Milczarek
+48 508 403 196
joanna.milczarek@fumed.pl

Marketing

Anna Sadzyńska
+48 785 911 584
anna.sadzynska@fumed.pl

Biuro Organizacyjne Kongresu

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl. gen. J. Hallera 1 | 90-647 Łódź
mobile +48 508 403 196 | e-mail: fumed@fumed.pl

Hotele

Organizator nie zapewnia noclegu. Rezerwacje miejsc hotelowych we własnym zakresie.

Specjalnie dla Państwa została przygotowana atrakcyjna oferta hotelowa w Łodzi. Przy rezerwacji noclegu należy podać hasło przyporządkowane danemu hotelowi.

Campanile Łódź,
Aleja Piłsudskiego 27,
185 zł pokój 1-osobowy ze śniadaniem,
220 zł pokój 2-osobowy ze śniadaniem,
hasło: kongres naukowy Uniwersytetu Medycznego
strona www

Focus Hotel,
Łąkowa 23/25
170 zł pokój 1-osobowy ze śniadaniem
200 zł pokój 2-osobowy ze śniadaniem
hasło: Medycyna Sportowa 2016
strona www

Novotel Łódź
Aleja Piłsudskiego 11A
215 zł pokój 1-jednoosobowy Superiorior (standard) ze śniadaniem
235 zł pokój 2-osobowy Superiorior (standard) ze śniadaniem
hasło: medycyna sportowa
strona www

Zarejestrowani uczestnicy Kongresu otrzymają potwierdzenie udziału, które będzie honorowane do przedłużenia ważności Certyfikatu PTMS uprawniającego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.